NASCHOLING DEMEDICALISATIE

Als behandeling zijn, bij patiënten met type 2 Diabetes (DMT2), gecombineerde leefstijlinterventies gericht op koolhydraatbeperking in de voeding bewezen effectief. 
Patiënten gebruiken bij de start van deze leefstijlinterventies vaak medicatie zoals orale medicatie of insuline. De glucosewaarden en symptomen kunnen bij een groot aantal patiënten snel en drastisch verlagen/verminderen door koolhydraatbeperking met als risico een hypoglycemie (bij SU-derivaat en/of insuline). Hierdoor ontstaat de noodzaak tot het afbouwen van medicatie als onderdeel van de leefstijlinterventie. 
Vereniging Arts en Leefstijl heeft in samenwerking met zorggroep CHAGZ, 3zorggroep ROHA Amsterdam, Stichting Langerhans en KeerDiabetesOm een handleiding geschreven over het afbouwen van deze medicatie bij DMT2-patiënten.  
Deze handleiding kan alleen veilig worden toegepast na deelname aan scholing over de handleiding. Vereniging Arts en Leefstijl biedt deze scholing in samenwerking bovengenoemde partijen en VGZ aan. 

 

DEMEDICALISEREN BIJ DM TYPE 2

Doelgroep: Huisarts, specialist, arts Ouderengeneeskunde, Apotheker, POH, diabetesverpleegkundige, diëtist.

Niveau: Voor deze nascholing is geen specifieke vooropleiding vereist.

LEERDOELEN

De deelnemer

  • weet wat een koolhydraatbeperkte interventie inhoudt, welke in en exclusie criteria belangrijk zijn en welke voorwaarden essentieel zijn voor de start van deze interventie bij de DMT2-patiënt.

  • kent het stappenplan voor de afbouw van medicatie bij DMT2.

  • weet hoe dit praktisch toegepast dient te worden in de spreekkamer

  • past direct bovenstaande kennis toe met behulp van patiënten casussen (workshop) zodat de opgedane kennis direct en adequaat in de praktijk toegepast kan worden.

DATUM EN LOCATIE

Datum: donderdag 7 november 2019

Locatie: Rabobank Eindhoven: Fellenoord 17, 5612 AA Eindhoven

PROGRAMMA

15.00 uur             Inleiding

15.10 uur             Voedingsprincipes bij DMT2

16.10 uur             Pauze

16.30 uur             Demedicalisatie in de praktijk

17.30 uur             Pauze

17.50 uur             Workshop met casuïstiek

18.30 uur             Nabespreken workshop en take home

18.45 uur             Diner en netwerkborrel

19.30 uur             Afsluiting

 

AANTAL DEELNEMERS

50 tot 100

Bij minder dan 25 aanmeldingen zal de scholing geen doorgang vinden. Hierover worden de inschrijvers uiterlijk een week van te voren ingelicht.

 

STUDIEBELASTING EN MATERIAAL

De studiebelasting is in totaal 4 uur. Accreditatie is toegekend voor 3 punten voor huisarts, specialist, arts ouderengeneeskunde, Apotheker, POH,  diabetesverpleegkundige en diëtisten.

Voor deze nascholing hoeft geen studiemateriaal te worden aangeschaft. Het materiaal voor de workshop wordt tijdens de scholing verschaft aan de deelnemers.

KOSTEN

Voor leden van Arts en Leefstijl:125 euro per deelnemer.

Voor niet leden: 175 euro per deelnemer.

DOH en KOH: 125 euro per deelnemer

“...a combination of diet and exercise can lead to people with Type 2 Diabetes

coming off medication and maintaining low blood sugar.

This effectively means that it is possible to put Type 2 Diabetes into remission.”  

(Barbados Diabetes Reversal Study, WHO Global Health Report, 2016) 

Middels onderstaande buttons kunt u zich inschrijven voor een van onze scholingen.

Door op inschrijven te klikken gaat u tevens akkoord met de Algemene Voorwaarden Vereniging Arts en Leefstijl. 

De inschrijving is compleet als u bent aangemeld voor deze scholing en een bevestiging van de inschrijving hebt ontvangen.

In verband met de registratie verzoeken wij u per inschrijving slechts 1 persoon in te schrijven.

INSCHRIJVEN:

© 2016 by Vereniging Arts en Voeding  KVK nummer: 66432855