Please reload

Featured Posts

‘Dit is waarvoor ik arts ben geworden’

September 5, 2017

1/1
Please reload

TASKFORCE GEZOND ETEN MET OUDEREN

June 26, 2018

De Taskforce Gezond Eten met Ouderen, vorig jaar opgericht door de toenmalige staatssecretarissen van VWS en EZ, presenteerde recent de resultaten van haar werkzaamheden aan Staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS). Haar opdracht betrof de inventarisatie en het bekender maken van goede praktijkvoorbeelden van hoe het ouderen makkelijker kan wordt gemaakt om gezond en goed te (blijven) eten. Daarnaast lag er de vraag wat er nodig is voor meer navolging en opschaling van deze voorbeelden.

 

De resultaten zijn te vinden in dit eindrapport met als onderdelen een uitgebreide analyse en actieplan. 

 
Daarnaast presenteerde de Taskforce een nieuwe website.  Hierop is een flink aantal ‘good practices’ te vinden, met waar mogelijk aanknopingspunten om er mee aan de slag te gaan. Ook ‘Vereniging Arts en Voeding’ is hierop als good practice te vinden (nr. 12). De komende tijd wordt gezocht naar nog meer goede praktijkvoorbeelden. Suggesties zijn van harte welkom! Deze kunnen worden gemaild naar de secretaris van de Taskforce: Lasca ten Kate, via: lasca@mooiemaaltijd.nl

Please reload

© 2016 by Vereniging Arts en Voeding  KVK nummer: 66432855