Please reload

Featured Posts

‘Dit is waarvoor ik arts ben geworden’

September 5, 2017

1/1
Please reload

'Geef voeding prominentere plek in opleiding geneeskunde'

July 30, 2018

 

Tweede Kamerleden Léonie Sazias en Corrie van Brenk (50plus) willen meer aandacht voor voedingsonderwijs tijdens de opleiding geneeskunde. Ze vragen minister Bruno Bruins (Medische zorg) met het veld in overleg te gaan en aan te dringen op een prominentere, vastomlijnde plek voor voeding in deze opleiding.

 

Dit blijkt uit recente Kamervragen aan de minister. Aanleiding is het bericht op Skipr dat aan het curriculum geneeskunde van de Universiteit van Amsterdam en het Academisch Medisch Centrum (AMC) het keuzevak voeding is toegevoegd. Het vak is onderdeel van een AMC-breed programma dat patiëntenvoeding in zowel onderwijs als zorg en onderzoek op de kaart moet zetten.

 

Sazias en Van Brink noemen voeding als keuzevak "een begin", maar zijn van mening dat voedingsonderwijs eigenlijk een vastomlijnd, substantieel deel van zorgopleidingen zou moeten uitmaken. "Deelt u de mening dat artsen moeten beschikken over een brede basiskennis inzake voeding om hun adviesrol goed en compleet in te kunnen vullen?", zo vragen zij minister. En: "Bent u bereid in nader overleg te gaan met betrokken partijen en bij hen aan te dringen op een prominentere, vastomlijnde plek voor voeding in deze opleiding?"

 

De Kamerleden willen van de minister weten wat zijn visie is op de rol van voeding binnen de gezondheidszorg. Ook vragen ze Bruins naar zijn mening over het aantal uren voedingsonderwijs dat geneeskundestudenten momenteel tijdens hun zesjarige studie krijgen. Uit onderzoek is gebleken dat dit gemiddeld nog geen dertig uur is. "Vindt u dit in verhouding staan met de invloed van voeding op de gezondheid?", aldus Sazias en Van Brink.

 

Preventie

Onderzoeker Dianne van Dam pleitte in een vorig jaar verschenen rapport al voor meer aandacht voor het thema voeding en leefstijl in de studie geneeskunde. De aandacht voor voeding in de gezondheidszorg zal de komende jaren alleen maar toenemen, verwacht Van Dam, zowel ter preventie als bij de behandeling van ziekten. Met name met het oog op de groeiende groep chronisch zieken in Nederland kan voedingsadvies een belangrijke rol spelen.

Please reload

© 2016 by Vereniging Arts en Voeding  KVK nummer: 66432855