WETENSCHAP

De Vereniging Arts en Voeding wil de kennis over de relatie tussen voeding/leefstijl en ziekten bij artsen vergroten. Een belangrijke methode om deze doelstelling te bereiken is het praktisch inzichtelijk maken van de wetenschappelijke literatuur.

 

De werkgroep wetenschap is hiervoor opgericht en zal klinische vraagstukken door middel van literatuuronderzoek verhelderen. Het doel is een praktisch advies te geven dat zoveel mogelijk evidence based is en wat praktische toepasbaar is in uw klinische praktijk. 

De werkgroep is druk bezig met de uitwerking hiervan. De komende tijd zal hier meer over op de website verschijnen. De informatie zal met name beschikbaar worden gesteld aan leden. 

© 2016 by Vereniging Arts en Voeding  KVK nummer: 66432855