WORKSHOPS

PRECONCEPTIE

LIEKE DE

JONG POTJER

WORKSHOP 1: NHG STANDAARD PRECONCEPTIE ZORG

 

Door Lieke de Jong

Lieke is in 2006 gepromoveerd op Preconceptiezorg in de huisartspraktijk. Naast haar werk als huisarts in Zoetermeer is zij projectleider preconceptiezorg geweest in het project Healthy Pregnancy 4 All-1 bij het Erasmus Medisch Centrum. Zij is mede-auteur van de NHG standaard Preconceptiezorg en de Preconceptionele Indicatielijst.

Preconceptiezorg is de ultieme vorm van primaire preventie. Het is gezondheidsbevorderend voor toekomstige patiënten. In deze workshop krijgt u handvaten hoe u de NHG standaard kunt implementeren. We brainstormen over case finding, het opsporen van risicogroepen en denken na over de rol van de POH hier in. Welke momenten in uw spreekuur zijn ‘gouden kansen’? Anticonceptie? Het uitstrijkje? SOA consulten? En hoe gaan we om met dit onderwerp bij medicatievoorschriften en chronische ziekten in brede zin? Denk mee en ga naar huis met praktische tips

WORKSHOP 2: SAMENWERKING ZORG, PUBLIC HEALTH EN GEMEENTEN: GEZONDHEIDSVERSCHILLEN AANPAKKEN BEGINT VOOR DE GEBOORTE

 

Door Adja Waelput

Adja Waelput is programmadirecteur bij Healthy Pregnancy 4 All (HP4All). HP4All richt zich op het vergroten van de kans op ‘een gezonde start’ in die wijken waar dat het hardst nodig is. Adja Waelput is afgestudeerd als verloskundige en in de sociaal-culturele wetenschappen. Ze werkte geruime tijd in een eerstelijns verloskundige praktijk en bij de beroepsorganisatie van verloskundigen. Sinds 2011 is zij werkzaam bij het Erasmus MC.

De eerste 1000 dagen en een gezonde start zijn cruciaal voor de rest van het leven. Sociale thema’s als armoede, psychosociale problematiek of schulden hebben een grote invloed op die eerste 1000 dagen, maar vallen buiten de invloedsfeer van de geboortezorg. Daarom moet dit onderwerp op de gemeentelijke agenda komen en blijven. Met concrete activiteiten zijn verbindingen gelegd tussen verloskundige zorg, kraamzorg, publieke gezondheidszorg, jeugdgezondheidszorg, het eigen netwerk van de zwangere vrouw en wijknetwerken. Hoe is die kennismaking tussen ‘medisch en sociaal’ tot stand gekomen, waar ligt de start voor de onderlinge samenwerking en wat is er nodig om lokaal stappen te maken?

WORKSHOP 3: HOE KUNNEN DESIGN-DESIGN-STRATEGIEEN MENSEN HELPEN OM TE STOPPEN MET ROKEN?

Door Marieke Helmus

Marieke Helmus is verslavingsarts KNMG en strategisch adviseur Rookvrij! bij Pharos. Zij richt zich op een inclusieve benadering, oftewel ook toegankelijk voor mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden. Hoofdoel is het stoppen/niet beginnen met roken.

 

Met haar achtergrond als filmmaker zal zij deze workshop een innovatieve twist geven.  Ze zal ons meenemen in creatieve interventies om zorg en preventie te verbeteren met behulp van social design-onderzoek. Interventies die zich richten op de zintuigen tast, zien en horen. 

ADJA WAELPUT

MARIEKE HELMUS

ZWANGERSCHAP

WORKSHOP 4: HYPEREMESIS GRAVIDARUM

 

Door Rebecca Painter

Rebecca Painter is sinds 2014 gynaecoloog en associate professor in het Amsterdam Universitair Medisch Centrum. Haar klinische expertise is voeding en diabetes in de zwangerschap. Zij promoveerde in 2006 op de lange termijn effecten van maternale ondervoeding in de zwangerschap. Zij is op wetenschappelijk gebied actief in het onderzoek naar hyperemesis gravidarum, obesitas en zwangerschap en diabetes gravidarum.

De zwangere die maar blijft braken: wat is het? En wat doe je eraan? Voortaan sta je niet meer met legen handen en zul je na het volgen van deze workshop weten wat je kunt betekenen voor haar. Onder andere leefstijladviezen, medicamenteuze behandelopties, de prognose en de recidiefkans bij een volgende zwangerschap komen aan bod.

REBECCA PAINTER

WORKSHOP 5: DIABETES GRAVIDARUM

Door Doortje Rademaker  - Arts-onderzoeker Amsterdam UMC

Doortje is werkzaam als arts-onderzoeker in het Amsterdam UMC, locatie AMC. Hiervoor heeft zij als ANIOS gynaecologie/obstetrie gewerkt in het OLVG Oost. Zij doet onderzoek naar diabetes gravidarum waarbij zij kijkt naar de nieuwe en oude richtlijnen. 

 

De workshop zal gaan over diabetes gravidarum. De pathofysiologe, diagnostiek en behandeling komen aan bod. Daarbij zal ingegaan worden op de verschillen met de ‘normale’ diabetes type 2, diagnostiek, wat er nou écht helpt bij een dieet (liever Jamie Oliver of Ottolenghi?) en de verdere behandeling.

WORKSHOP 6: HET VAGINAAL MICROBIOOM​

 

Door Heleen Schuster - Arts-onderzoeker Amsterdam UMC

Heleen is in opleiding tot arts-microbioloog in het Amsterdam UMC, locatie VUmc. In 2017 heeft ze haar opleiding gepauzeerd om promotieonderzoek te doen naar het vaginaal microbioom, vroeggeboorte en de interactie tussen vaginale bacteriën en het immuunsysteem. 

De workshop zal gaan over het vaginaal microbioom in de gezonde situatie en wat er verandert tijdens bacteriële vaginose. Het effect antibiotica en probiotica zal aan bod komen. Ook zullen we de invloed zwangerschap op de vaginale microbiota bespreken en de relatie met negatieve zwangerschapsuitkomsten.  

WORKSHOP 7: SAMENWERKING DIETIST EN VERLOSKUNDIGE

 

Door Melanie Barata de Almeida (diëtiste) en Linda Rentes MBA (verloskundige).   

Linda Rentes heeft ruim 23 jaar gewerkt als verloskundige in Rotterdam en omgeving. Is van 2010 t/m 2016 ( vice)voorzitter van de KNOV geweest. Ze heeft zich altijd ingezet voor preventie en gezondheid, is co founder  van het  platform www.9MaandenMenu.nl. Dit is met start subsidie van EZ en SIGN ( Stichting innovatie glastuinbouw) tot stand gekomen. 

 

Melanie Barata de Almeida is 27 jaar en werkzaam als diëtiste.

Ze heeft een passie voor voeding bij (en vóor) zwangerschap en is tevens zelf moeder.

 

De workshop gaat over hoe verloskundigen en en diëtisten ervoor kunnen zorgen dat zwangeren gezond(er) eten en wat dit betekent dat voor de samenwerking.

Tijdens de zwangerschap wordt er nauwelijks aandacht besteed aan gezonde voeding en de diëtist komt pas in beeld wanneer er al gezondheidsproblemen zijn. Er is nauwelijks informatie te vinden over de huidige samenwerking tussen de diëtist en de verloskundige. Door middel van kwalitatief onderzoek heeft Melanie Barata de Almeida in kaart gebracht hoe verloskundigen en diëtisten over de huidige samenwerking denken. Er zijn vragen gesteld over hoe de huidige samenwerking eruitziet, welke voedingsadviezen er worden gegeven door de verloskundige, welke verbeterpunten in de huidige samenwerking spelen en welke interventie hierbij kan aansluiten. Bent u nieuwsgierig naar de bevindingen? Kom dan naar deze workshop en ga naar huis met praktische tips voor verbetering van de huidige knelpunten.  

WORKSHOP 8: VOEDING IN DE ZWANGERSCHAP, DO'S AND DON'TS

 

Door Linda Rentes

Linda Rentes heeft ruim 23 jaar gewerkt als verloskundige in Rotterdam en omgeving. Is van 2010 t/m 2016 ( vice)voorzitter van de KNOV geweest. Ze heeft zich altijd ingezet voor preventie en gezondheid, is co founder  van het  platform www.9MaandenMenu.nl. Dit is met start subsidie van EZ en SIGN ( Stichting innovatie glastuinbouw) tot stand gekomen. 

Waarom leefstijl verandering juist tijdens de zwangerschap kansrijk zijn. Wat zijn daar de bevorderende en belemmerende factoren en helpt een aanbod met Personalised Food? Linda Rentes co founder van het 9 Maanden Menu deelt met u ervaringen en onderzoeksresultaten.

LINDA RENTES

WORKSHOP 9: SPORTEN IN DE ZWANGERSCHAP

Door Eefje Melker

Eefje heeft 16 jaar gewerkt als fysiotherapeut onder andere in sport en revalidatie met zwangerschapsgerelateerde klachten. Is nu opleidingsmanager en inhoudelijk expert bij Mom in Balance waarbij zij naast het opleiden van nieuwe trainers en bijscholing geven aan huidige trainers verantwoordelijk is voor de inhoud van de sport programma's. 

 

In deze workshop komen de do's en don'ts voor verantwoord sporten tijdens de zwangerschap aan bod. En wat weet u over het herstel na de bevalling? En wat zijn eigenlijk de voordelen van sporten tijdens de zwangerschap voor moeder en kind? U gaat naar huis met praktische tips voor de zwangere of kraamvrouw die u met bekken- of lage rugklachten consulteert.

DOORTJE

RADEMAKER

REBECCA PAINTER

LINDA RENTES

MELANIE BARATA

HELEEN SCHUSTER

LINDA RENTES

EEFJE MELKER

EEFJE MELKER

WORKSHOP 10: CENTERING, ZORG IN GROEPSVORM

Door Katja van Groesen

Katja van Groesen is verloskundige in Sneek en daarnaast betrokken bij de invoering en ontwikkeling van Centering in Nederland. Haar betrokkenheid bij Centering is ontstaan uit de wens om de best mogelijke medische zorg te combineren met het vergroten van gezondheidsvaardighíen, preventie en het versterken van een eigen netwerk.

CenteringPregnancy® is geboortezorg in groepsvorm. Door de kennis en de culturele waarden van alle deelnemers actief in te zetten, ontstaat een dynamische zorgomgeving. De rol van de zorgverlener is niet langer traditioneel informatief-didactisch, maar faciliterend. De deelnemers krijgen een actieve rol in hun eigen zorgproces: ze meten zelf hun bloeddruk, registreren hun gewicht en houden hun eigen dossier bij. Uit onderzoek blijkt dat zwangeren in kwetsbare groepen door deze aanpak beter worden bereikt en dat de uitkomsten van zorg verbeteren. In deze workshop worden resultaten van Centering in de verloskundigenpraktijk besproken, krijgt u een update van het implementatieonderzoek naar CenteringParenting® in de jeugdgezondheidszorg en brainstormen we over de toekomst van Centering in de huisartsenpraktijk?

KATJA VAN

GROESEN

HET JONGE KIND

WORKSHOP 11: BORSTVOEDING

Door Myrte van Lonkhuijsen

Na studie Pedagogische Wetenschappen gewerkt als onderzoeker en sinds 2000 fulltime werkzaam als lactatiekundige IBCLC. Sindsdien geboeid door de interactie tussen moeder en kind rond voeden en de invloed daarvan op hechting en competentie-ervaring bij ouders.

Oude wijn in nieuwe zakken: we kunnen steeds meer bij borstvoeding(sproblemen).

Antenataal kolven, niet alles wat pijn doet is candida, donormelk, powerkolven, D-tsr, korte tongriem behandelen of juist niet, nippleflip versus concorde: weet u al wat het inhoudt en hoe u het toe kunt passen? Hoewel duidelijk is dat borstvoeding geven en krijgen de moeite waard is ervaren veel ouders en zorgverleners dat er meer bij komt kijken dan ze dachten. Nieuwe inzichten geven mogelijkheden om meer en betere ondersteuning te bieden bij borstvoeding. We lichten een tipje van de sluier op.

MYRTE VAN

LONKHUIJSEN

WORKSHOP 12: KINDERVOEDING: 0-2 JAAR

 

Door Nelleke Stegeman

Nelleke was tot 2016 docent aan de Hogeschool Utrecht. Velen kennen haar als auteur van het handboek ‘Voeding bij gezondheid en ziekte’. Binnenkort verschijnt onder de pseudoniem ‘Oma Nel’ een nieuw boek van haar hand: ‘Klaar voor de start? Hap! Geef je (ongeboren) kleintje de beste start met de eerste 1000 dagen voeding.’

 

Samen weten we het beter, hoe kunnen ouders en professionals elkaar versterken?
Jonge ouders hebben veel vragen over voeding voor hun kind en krijgen evenzovele adviezen. Er is veel verwarring en stress rond de voeding. Jij kunt hen als professional stevige handvatten geven. Toch gebeurt dat niet altijd. De adviezen van professionals – te midden van de kakafonie van de adviezen op internet - sluiten onvoldoende aan bij de beleving en de mogelijkheden van ouders. In de workshop laten we de hobbels van de eerste twee jaar passeren, van borst- en flesvoeding tot en met de slecht etende peuter. We fileren de adviezen zodat we handzame tools overhouden, onderbouwd vanuit de fysiologie, de praktijk en de wetenschap.

 

WORKSHOP 13: EARLY LIFE STRESS

Door Ellen-Joan Wessels en Yvonne Vanneste

Ellen-Joan heeft jarenlang als professional in de hulpverlening gewerkt en als programmaleider en leidinggevende binnen de JGZ. Bij het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) houdt zij zich bezig met innovatie, Early Life Stress, het landelijk Professioneel Kader, de pijler gezondheid en maatwerk bij verandervraagstukken.

Yvonne is arts Maatschappij & Gezondheid en was werkzaam bij de GGD West-Brabant als jeugdarts, beleidsadviseur en projectmanager. Zij promoveerde op de ontwikkeling van de methodiek M@ZL, een beproefde methodiek voor een integrale aanpak van ziekteverzuim bij scholieren. Als adviseur bij het NCJ zet zij zich oa. in voor Vakmanschap, Early Life Stress en onderzoek.

Wanneer is stress ‘Early’, hoe kom je daar achter? En wat kan je dan doen? Tijdens deze workshop ervaar je stress, ontdek je verschillende soorten stress en aan welke knoppen je kunt draaien om Early Life Stress te beïnvloeden.

MARTINETTE

STREPPEL

WORKSHOP 14: GEZONDE KINDEROPVANG VOOR ELKE PEUTER

Door Martinette Streppel en Mirka Janssen

Martinette Streppel, projectleider PreSchool@HealthyWeight, lectoraat Gewichtsmanagement Hogeschool van Amsterdam

Mirka Janssen, persoonlijk lector Bewegen In en Om School, Hogeschool van Amsterdam

Hoe kan de kinderopvangomgeving een rol spelen bij de preventie van overgewicht en obesitas? Voor veel peuters (en hun ouders) is de kinderopvang een belangrijke omgeving. Kinderen brengen hier veel tijd door, daarmee is het een geschikte plek voor leefstijl-interventies. Met name de kinderopvang met voorschoolse educatie biedt een kansrijke omgeving om kinderen en hun ouders met een lage sociaal economische status en/of migratie achtergrond te bereiken. In de studie PreSchool@HealthyWeight is gekeken naar de rol van pedagogisch medewerkers op het voedings- en beweeggedrag van peuters. Hoe kunnen zij een gezonde leefstijl stimuleren? Er zijn hiervoor twee trainingen ingezet. De training ‘Een Gezonde Start’ (gezondekinderopvang.nl) leert pedagogisch medewerkers hoe zij samen met ouders een gezonde en actieve omgeving kunnen bieden aan kinderen en hoe zij zelf het gezonde voorbeeld kunnen geven. Middels de training ‘PLAYgrounds voor Peuters’ (playgrounds.nu) gaan de pedagogisch medewerkers aan de slag met het beweeggedrag van de kinderen in de buitenruimte. De workshop gaat in op de invloed van de kinderopvang op het eten en bewegen van kinderen. De ingezette trainingen komen aan bod en de eerste resultaten worden gepresenteerd. 

MIRKA

JANSSEN

ADJA WAELPUT

MYRTE VAN

LONKHUIJSEN

NELLEKE 

STEGEMAN

NELLEKE 

STEGEMAN

ELLEN-JOAN

WESSELS

ELLEN-JOAN

WESSELS

YVONNE 

VANNESTE

MARTINETTE

STREPPEL

WORKSHOP 15: HERSENONTWIKKELING: : STRESS SCHAADT, VOEDING BAAT

Door Aniko Korosi

Aniko Korosi is Associate Professor at the University of Amsterdam. She is a Neurobiologist by training, received her PhD in 2006 and thereafter was a postdoc at UCI, California (2006-2010). At the end of 2010 she started her research team in Amsterdam at the UvA. Her research focuses on understanding how early-life stress increases the risk for psychiatric and metabolic disorders. She studies programming of early-life stress and aging and the role of metabolic signals, nutrients and epigenetic mechanisms in this context.

Deze workshop laat zien wat diermodellen ons kunnen leren over de nadelige effecten van vroege stress op hersenontwikkeling, en hoe voedingsinterventies hier bescherming tegen kunnen bieden en tot betere cognitieve functies leiden. Lopend onderzoek naar de effecten van stress op de samenstelling van moedermelk zal worden toegelicht. De workshop zal in het Engels gegeven worden: 

 

The workshop will concern an introduction to animal models used to study early-life adversity, and discuss the effects of early-life stress on brain functions (e.g. cognitive functions) as well as metabolic functions. Attention will be given in discussing the important role that nutrients (e.g. essential micronutrients and fatty acids) have in the effects of early-life stress and the effects of nutritional intervention early in life in protecting against the lasting negative effects of early-life stress.

ANIKO

KOROSI

MYRTE VAN

LONKHUIJSEN

EXTRA WORKSHOPS

WORKSHOP 16: ALBERT HEIJN & GEZONDHEID

 

Bij Albert Heijn vullen we dagelijks zo’n 5 miljoen bordjes en dat zien we als een grote verantwoordelijkheid. Onze klanten willen lekkere, gezonde, duurzame én betaalbare producten. En wij willen ervoor zorgen dat die producten elke dag verkrijgbaar zijn, zowel in de winkels als online. En de lat ligt hoog: we willen het iedere dag beter doen. Dus vinden wij onze rol in het aanbieden van gezondere en lekkere producten, het aanbieden van inspiratie, hulp en activaties heel belangrijk. 

Maar er is ook controverse, want zijn wij nu de oorzaak of de oplossing voor gezondheidsissues? 

In deze workshop krijg je de kans om met commerciële en beleidsmatige experts van Albert Heijn in gesprek te gaan over uitdagingen, oplossingen en (gemiste) kansen op het gebied van gezondheid.
Albert Heijn neemt je mee in de achtergronden en initiatieven op het gebied van gezondheid, waarna je met jouw team discussieert over ideeën en oplossingen die het voor klanten van Albert Heijn makkelijker maakt elke dag een gezondere keuze te maken. Tot slot presenteer je in een korte case het ‘Gezondste Idee’. 

Het ‘Gezondste Idee van de dag’ zal, in reële vorm, kans maken om daadwerkelijk verder uitgewerkt te worden bij Albert Heijn!

© 2016 by Vereniging Arts en Voeding  KVK nummer: 66432855