GECOMBINEERDE NASCHOLING REGIO ZWOLLE

Voor regio Zwolle hebben we een gecombineerde nascholing ontwikkeld. Het is een combinatie van onze de nascholing Leefstijl als medicijn bij DM Type 2 en Demedicaliseren bij DM Type 2.

Er is steeds meer bewijs dat gerichte leefstijlinterventies DMT2 in (volledige) remissie kunnen brengen. Hoe werkt dit? En hoe kunnen artsen, praktijkondersteuners, diabetesverpleegkundigen en diëtisten een gezonde leefstijl duurzaam ondersteunen?

Patiënten gebruiken bij de start van deze leefstijlinterventies vaak medicatie zoals orale medicatie of insuline. De glucosewaarden en symptomen kunnen bij een groot aantal patiënten snel en drastisch verlagen/verminderen door koolhydraatbeperking met als risico een hypoglycemie (bij SU-derivaat en/of insuline). Hierdoor ontstaat de noodzaak tot het afbouwen van medicatie als onderdeel van de leefstijlinterventie. 

Vereniging Arts en Leefstijl biedt in samenwerking met Langerhans een inspirerende nascholing

waarna u volledig up-to-date bent over leefstijl als medicijn en het afbouwen van medicatie bij patiënten met DMT2.  

 

LEEFSTIJL ALS MEDICIJN EN DEMEDICALISEREN BIJ DM TYPE 2

Doelgroep: Huisarts, specialist, arts Ouderengeneeskunde, Apotheker, POH,  diabetesverpleegkundige, diëtist.

Niveau: Voor deze nascholing is geen specifieke vooropleiding vereist.

LEERDOELEN

De deelnemer

  • weet welke patienten geschikt zijn voor het aanbieden van leefstijlinterventies

  • begrijpt de fysiologie van diabetes en het effect van voeding en leefstijl hierin 

  • weet diabetes medicatie af te bouwen op een verantwoorde manier 

  • krijgt praktische tools aangereikt om voeding en leeftstijlinterventies toe te passen in de praktijk

  • weet wat een koolhydraatbeperkte interventie inhoudt, welke in en exclusie criteria belangrijk zijn en welke voorwaarden essentieel zijn voor de start van deze interventie bij de T2DM patiënt.

  • kent het stappenplan voor de afbouw van medicatie bij T2DM.

  • past direct bovenstaande kennis toe met behulp van patiënten casussen (workshop) zodat de opgedane kennis direct en adequaat in de praktijk toegepast kan worden.

DATUM EN LOCATIE

18 januari 2019             Dominicanenklooster Zwolle: Assendorperstraat 29, 8012 DE Zwolle

PROGRAMMA

14.00               Inleiding
14.15               Fysiologie DMT2
15.00               Voedingsprincipes 
15.30               Pauze
15.45               Uitleg leefstijlinterventie
16.30               Het stappenplan demedicaliseren
17.00               Pauze
17.15               Toepassing in de praktijk
17.45               Workshop
18.15               Nabespreken+ take home message
18.30               Diner: vers, onbewerkt en koolhydraatbeperkt
19.30               Afsluiting

 

AANTAL DEELNEMERS

50 tot 100

Bij minder dan 25 aanmeldingen zal de scholing geen doorgang vinden. Hierover worden de inschrijvers uiterlijk een week van te voren ingelicht.

 

STUDIEBELASTING EN MATERIAAL

Accreditatie is toegekend voor 4 punten voor huisarts, specialist, arts ouderengeneeskunde, Apotheker, POH,  diabetesverpleegkundige en diëtisten.

Voor deze nascholing hoeft geen studiemateriaal te worden aangeschaft. Het materiaal voor de workshop wordt tijdens de scholing verschaft aan de deelnemers.

KOSTEN

Voor leden van Arts en Leefstijl: 145 euro per deelnemer.

Voor niet leden: 195 euro per deelnemer.

MEDRIE leden: op rekening Medrie

“...a combination of diet and exercise can lead to people with Type 2 Diabetes

coming off medication and maintaining low blood sugar.

This effectively means that it is possible to put Type 2 Diabetes into remission.”  

(Barbados Diabetes Reversal Study, WHO Global Health Report, 2016) 

Middels onderstaande buttons kunt u zich inschrijven voor een van onze scholingen.

Door op inschrijven te klikken gaat u tevens akkoord met de Algemene Voorwaarden Vereniging Arts en Leefstijl. 

De inschrijving is compleet als u bent aangemeld voor deze scholing en een bevestiging van de inschrijving hebt ontvangen.

INSCHRIJVEN:

© 2016 by Vereniging Arts en Voeding  KVK nummer: 66432855